[GTS 35] Integridade, disponibilidade, confidencialidade e ransomware